Đơn Vị Trực Thuộc

 • Phòng Tổ Chức - Hành Chính

  Phòng Tổ Chức - Hành Chính

  15/03/2023
  Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lăng            Cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng Dược Hà Nội bao gồm các cán bộ chuyên môn có trình độ...
 • TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH VÀ ĐỐI NGOẠI

  TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH VÀ ĐỐI NGOẠI

  15/03/2023
  Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp được thành lập với vai trò truyền tải thông tin các hoạt động trường, hoạt động sinh viên. Là đơn vị đại diện làm cầu nối kết nối doanh nghiệp...