PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

            Cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng Dược Hà Nội bao gồm các cán bộ chuyên môn có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực hành chính.

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lăng

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính:

            Phòng Tổ chức-Hành chính của Nhà trường có nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham mưu, đề xuất, hỗ trợ giúp Hiệu trưởng Nhà trường những công việc cụ thể như sau:

-       Thực hiện kế hoạch tuyển dụng, kí hợp đồng với người lao động của Nhà trường đáp ứng mục tiêu của Nhà trường đề ra.

-       Xây dựng, quy hoạch, sắp xếp cán bộ các phòng ban đáp ứng từng nhiệm vụ cụ thể theo chức năng công việc, phân bổ các kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu hợp đồng

-       Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách với từng cán bộ, giảng viên Nhà trường. Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc

-       Xây dựng và phổ biến văn hoá nội bộ, xây dựng các quy định đề ra cho toàn thể cán bộ công nhân viên, giảng viên nhà trường thực hiện và noi theo.

-       Phối hợp với phòng công tác học sinh-sinh viên thực hiện công tác quản lý, theo dõi tình hình tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của toàn thể cán bộ công nhân viên, giảng viên, sinh viên nhà trường để có sự đáp ứng và điều chỉnh kịp thời.

-       Quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên nhà trường, các hợp đồng lao động, các báo cáo, công văn giấy tờ gửi đến và đi liên quan tới nội bộ Nhà trường.

-        Làm các báo cáo thường kỳ theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức thực hiện việc in ấn các công văn, báo cáo, lưu trữ và quản lý hồ sơ văn thư. Phụ trách công tác tổng hợp và thi đua của nhà trường thực hiện công việc lễ tân, khánh tiết các buổi sinh hoạt của nhà trường.

-       Tổ chức thực hiện công tác sinh hoạt, các buổi lễ đón tiếp, các buổi kí kết hợp tác của Nhà trường với các đơn vị liên kết trong và ngoài nước.

-       Tổ chức thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị vật chất cho Nhà trường đáp ứng nhu cầu dạy và học, quản lý sắp xếp phòng học Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của các khoa và nhà trường.

-       Quản lý, nắm bắt số lượng nhân sự đang làm việc tại Nhà trường, có kế hoạch điều chuyển, bổ sung kịp thời những nguồn nhân sự còn thiếu.

-       Chăm lo điều kiện về đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong thời gian công tác tại trường.

 

 

Bài viết cùng danh mục