PHÒNG ĐÀO TẠO

Phó phòng:  Trần Hồng Hảo

 

 

            Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý đào tạo:

            Phòng quản lý đào tạo là một trong những phòng ban không thể thiếu có chức năng và nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham mưu, đề xuất, hỗ trợ giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:

-       Tổ chức, quản lý và thực hiện quá trình đào tạo và liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước liên quan đến các chuyên ngành Nhà trường đang đào tạo.

-       Xây dựng kế hoạch đào tạo và giảng dạy cho cán bộ giảng viên Nhà trường trong năm, kế hoạch nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Nhà trường đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện nay.

-       Tổ chức, đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

-       Tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thực hành và thực tập của giảng viên Nhà trường.

-       Lên kế hoạch trông thi sau khi kết thúc bộ môn cho từng lớp, kiểm tra và đánh giá kết quả thi của sinh viên Nhà trường.

-       Triển khai và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học đảm bảo đúng tiến độ đề ra trong Nhà trường, tổ chức hội đồng đánh giá, xét duyệt các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên Nhà trường và của sinh viên.

-       Phối hợp với phòng công tác sinh viên của Nhà trường để thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch từng năm, đáp ứng mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo của Nhà trường.

-       Phối hợp đón các đoàn khách từ cơ sở liên kết về Nhà trường, đẩy mạnh sự hợp tác liên kết trong hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng liên kết và đáp ứng nhu cầu đào tạo- giảng dạy của Nhà trường hiện nay.

 

Bài viết cùng danh mục