Sứ mạng tầm nhìn và mục tiêu phát triển Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Mục tiêu phát triển Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Để phát triển theo định hướng một trường cao đẳng nghề nghiệp chuẩn mực, Nhà trường xây dựng chiến lược phát triển với những mục tiêu, định hướng, quy mô phát triển và quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ ưu tiên, … thể hiện rõ sứ mạng và tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

I. Sứ mạng

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội (DHN) là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thương hiệu, uy tín và tin cậy trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực; Trường đào tạo nhân lực y dược có trình độ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ kỹ năng nghề nghiệp để tham gia thị trường lao động đúng chuyên môn, cũng như tham gia nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu của ngành y tế, của thị trường lao động trong và ngoài nước, đóng góp vào sự nghiệp và mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc.

II. Tầm nhìn 2030

Trở thành trường Cao đẳng trọng điểm chuyên ngành y dược; nằm trong tốp 10 trường y dược ở trong cả nước, top 5 trường về đào tạo điều dưỡng viên cho thị trường Nhật Bản và CHLB Đức.

III. Giá trị cốt lõi

1)     Đoàn kết

Nhà trường là một khối thống nhất, đồng tâm nhất trí vì mục tiêu và sự phát triển của Nhà trường.

2)     Sáng tạo

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội xây dựng được môi trường học tập và rèn luyện văn minh, thân thiện; đảm bảo cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên được tự do sáng tạo, phát triển tư duy; Tôn trọng các ý kiến phản biện khách quan, có cơ sở khoa học.

3)     Chất lượng - hiệu quả

Yếu tố cốt lõi của các chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Dược Hà Nội chính là chất lượng giảng dạy xuất sắc, cơ sở vật chất tốt gắn liền với hiệu quả tối ưu trong mọi hoạt động và trên mọi phương diện.

4)     Vì sự nghiệp y dược

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội đào đạo nhân lực phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực y và dược góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

IV. Mục tiêu giáo dục và phát triển Trường

1. Mục tiêu giáo dục

Đào tạo ra những con người có phẩm chất, trí tuệ, sức lực và trách nhiệm với đất nước; có đủ năng lực, trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý trong lĩnh vực y dược, phục vụ nhu cầu xã hội; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

2. Mục tiêu phát triển Trường

Xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Dược Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y dược; đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đến năm 2030, trở thành trường cao đẳng trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực y dược.

Bài viết cùng danh mục