KHOA CƠ BẢN

Khoa Cơ bản trường Cao đẳng Dược Hà Nội gồm 6 bộ môn chính là: Bộ môn Toán học, Bộ môn Vật Lý, Bộ môn Giáo dục chính trị, Bộ môn Giáo dục thể chất, Bộ môn ngoại ngữ và Bộ môn theo chuẩn của Bộ giáo dục, thực hiện giảng dạy các môn cơ bản của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên các khối Cao đẳng, trung cấp chính quy.

 

1.     Giới thiệu chung

            Khoa Cơ bản của Trường gồm 10 giảng viên cơ hữu bao gồm trình độ Thạc sĩ, Đại học với rất nhiều các chuyên ngành đào tạo khác nhau. Các thầy cô đều có năng lực và chuyên môn giảng dạy tốt, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

            + Thực hiện đảm bảo quá trình đào tạo, tổ chức và rèn luyện các kỹ năng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho người lao động đảm bảo đáp ứng quá trình giảng dạy chuyên môn của khoa.

            + Tổ chức quá trình giảng dạy và lên kế hoạch học tập theo định hướng chung của Nhà trường.

            + Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, phối hợp với các dự án khoa học và công nghệ, gắn quá trình đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học đảm bảo mục tiêu đề ra của Bộ môn và Nhà trường.

            + Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của khoa về mặt chuyên môn giảng dạy và đời sống tinh thần, đảm bảo các phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức ở người giảng viên.

            2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc

            Bộ môn trực thuộc khoa là đơn vị cơ sở đào tạo, giảng dạy nhằm thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học các bộ môn trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Khoa, chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về học thuật và nghiệp vụ chuyên môn.

Bộ môn có các nhiệm vụ chính sau đây:

            - Chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung giáo án bài giảng, lên kế hoạch dạy từng bộ môn cụ thể theo sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng khoa.

            - Đảm bảo tiến độ giảng dạy và hoàn thành số tiết giảng bộ môn theo sự phân công của khoa, của trường.

            - Tổ chức xây dựng và hoàn thiện các nội dung về giáo trình, về mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp bài giảng truyền đạt cho sinh viên, chuẩn bị và đề xuất biên soạn các tài liệu cũng như triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học liên quan đến bộ môn đảm nhiệm, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường.

            - Đưa ra các phương án cải tiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và hoạt động của khoa, giúp khoa đáp ứng và hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, đó là: Phát triển toàn diện sinh viên theo chuẩn của Bộ giáo dục hiện nay, giúp các em có sự tìm tòi, khám phá và phát huy khả năng tư duy.

            - Các giảng viên của Khoa không ngừng học tập, rèn luyện và sáng tạo, nâng cao nghiệp vụ sư phạm, thể chất, trí tuệ và đạo đức đáp ứng nhu cầu giảng dạy và chuẩn sư phạm của Nhà trường đề ra.

3.     Cơ cấu tổ chức của Khoa

            – Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Đại Hùng

            – Cơ cấu tổ chức: gồm có 06 bộ môn trực thuộc:

            3.1. Bộ môn Toán học

            3.2. Bộ môn Vật lý

            3.3. Bộ môn Chính trị

            3.4. Bộ môn Ngoại ngữ

            3.5. Bộ môn Giáo dục thể chất

            3.6. Bộ môn Tin học

           

 

 

 

 

 

           

 

Bài viết cùng danh mục