TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp được thành lập với vai trò truyền tải thông tin các hoạt động trường, hoạt động sinh viên. Là đơn vị đại diện làm cầu nối kết nối doanh nghiệp với nhà Nhà trường, đảm bảo môi trường thực tập tại doanh nghiệp, va chậm thực tế; đồng thời mang đến cơ hội việc làm cho sinh viên sắp ra trường. Đây cũng là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng điều hành, quản trị trang thông tin của Nhà trường; là cơ quan ngôn luận tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của trường đến với đông đảo công chúng thông qua các trang thông tin điện tử của nhà trường như: Website, Fanpage, báo chí,…

  • Giám đốc: Nguyễn Tất Thành
  • Nhiệm vụ cụ thể:

+ Đăng tải, cập nhập kịp thời các thông tin, hoạt động mới nhất của nhà trường lên các kênh truyền thông để sinh viên kịp thời theo dõi.

+ Lên ý tưởng, kế hoạch sản xuất ội dung, quản trị chất lượng hàng ngày của Nhà trường.

+ Lên nội dung, tổ chức sự kiện, làm thiết kế, quan hệ báo chí và kiểm soát các trang mạng xã hội, diễn đàn.

+ Phối hợp các phòng ban khác của Nhà trường như: Phòng tổ chức công tác học sinh viên, phòng đào tạo để thực hiện hỗ trợ công tác tuyển sinh, công tác hướng nghiệp, tư vấn và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên thông qua việc kết nối với các doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu và kế hoạch đề ra của Nhà trường.

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý các hoạt động tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp; đề xuất các kế hoạch truyền thông nhằm đẩy mạnh công tác tuyển sinh (truyền thông, Marketing phục vụ công tác tuyển sinh của Nhà trường);  phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường và đơn vị liên kết đào tạo thiết kế và đăng quảng cáo tuyển sinh trên các báo, đài, mạng internet, tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng có nhu cầu học nghề.

+ Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh; chuẩn bị thông tin và thực hiện công tác giải đáp, tư vấn qua các hình thức: tổng đài, trực tiếp giải đáp tại văn phòng tuyển sinh, kênh online, zalo, facebook, ngày hội tuyển sinh… Tổng hợp thông tin, thu thập dữ liệu quảng bá chiêu sinh qua các ngày hội tuyển sinh, các đợt tập trung thí sinh của Nhà trường tổ chức;

+ Xây dựng hình thành hệ thống thông tin hai chiều giữa trường với các doanh nghiệp về thị trường lao động, thông tin nguồn lực và nhu cầu lao động để tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên nhà trường.

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng danh mục