Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

Thực hiện quy định của Nhà nước về các ngày nghỉ Lễ trong năm, Trường cao đẳng Dược thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

Thực hiện quy định của Nhà nước về các ngày nghỉ Lễ trong năm, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 như sau:

Bài viết cùng danh mục