Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong toàn trường kế hoạch nghỉ Lễ như sau:

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL), ngày 30/4 - 01/5

-----------------

                              Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Trường cao đẳng Dược Hà Nội thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL), ngày 30/4 - 01/5 như sau:

1. Thời gian nghỉ: 05 ngày (từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023).

2. Ngày đi làm trở lại: Ngày 04/5/2023.

3. Chế độ nghỉ:

- Ngày nghỉ được hưởng lương theo quy định: 03 ngày (29/4, 30/4 và 01/5/2023).

- Chế độ thưởng ngày nghỉ Lễ thực hiện theo quy định của Nhà trường.

Lưu ý:

- Trước khi nghỉ Lễ, Nhà trường yêu cầu toàn bộ nhân viên có trách nhiệm vệ sinh nơi làm việc của mình. Tắt toàn bộ máy móc, thiết bị, khoá cửa để đảm bảo các tài sản của Nhà trường. Nếu để xảy ra thiệt hại thì nhân viên đó phải tự chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Pháp luật.

- Về việc đảm bảo an ninh, trật tự của Trường trong những ngày nghỉ Lễ, Nhà trường giao cho tổ Bảo vệ đảm trách theo quy định.

- Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên nội dung của Thông báo này và kiểm tra, đôn đốc thực hiện./.

Bài viết cùng danh mục