Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL), ngày 30/4 - 01/5

-----------------

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Trường cao đẳng Dược Hà Nội thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL), ngày 30/4 - 01/5 tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn Trường như sau:

1. Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

- Thời gian nghỉ: Toàn bộ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên được nghỉ 01 ngày 18/4/2024 (Tức ngày 10/3/2024 âm lịch).

- Ngày đi làm trở lại: Ngày 19/4/2024 toàn bộ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên đi làm theo lịch làm việc và học tập theo thời khoá biểu bình thường.

- Chế độ nghỉ: Ngày nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định: 01 ngày.

2. Nghỉ ngày 30/4 và 01/5

- Thời gian nghỉ: Toàn bộ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên được nghỉ 05 ngày. Từ ngày 27/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024.

- Ngày đi làm trở lại: Ngày 02/5/2024 toàn bộ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên đi làm theo lịch làm việc và học tập theo thời khoá biểu bình thường.

01/5).

- Chế độ nghỉ: Ngày nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định: 02 ngày (30/4 và 01/05)

Căn cứ nội dung của Thông báo này, Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên được học bù, kiểm tra hoặc thi vào ngày vào khác.

Trước khi nghỉ, Nhà trường yêu cầu toàn bộ cán bộ, giảng viên, người lao động có trách nhiệm kiểm tra, tắt toàn bộ máy móc, thiết bị, khoá cửa để đảm bảo an toàn tài sản của Nhà trường. Trường hợp không thực hiện, nếu xẩy ra thiệt hại thì cán bộ, giảng viên đó phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật.

Tổ Bảo vệ có trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn trật tự của Trường theo quy định trong những ngày nghỉ trên.

Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên nội dung của Thông báo này và kiểm tra, đôn đốc thực hiện..

Bài viết cùng danh mục