Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2024

Trường cao đẳng Dược Hà Nội thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc học Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

­             Kính gửi: Các đơn vị trong trường, GVCN, sinh viên các lớp K9

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định về chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Căn cứ Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh, phân luồng các đơn vị đào tạo bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Căn cứ Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành quy chế quản lý, cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng;

Để đảm bảo đủ điều kiện tốt nghiệp và thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng cho sinh viên Khóa 9. (Đối với sinh viên các lớp thuộc Khóa 7, Khóa 8 chưa bố trí học tập, phòng đào tạo đăng ký học cùng Khóa 9).

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo kế hoạch học, thi và cấp chứng chỉ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Cao đẳng chính quy: Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 20/6/2024

- Cao đẳng liên thông: Từ ngày 14/6/2024 đến ngày 16/6/2024

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Thủy Lợi. Địa chỉ: Khu Đại học Phố Hiến, quốc lộ 38B, Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên.

3. Lịch nhận quân trang và học tập.

- Sinh viên/học viên có mặt tại Trung tâm Quốc phòng- An ninh trước 7h30 ngày 10/06/2024 để nhận đơn vị, quân tư trang cá nhân, nhận phòng nghỉ. (Danh sách biên chế các đại đội huấn luyện phòng đào tạo sẽ thông báo trước ngày học tập.

- Từ 8h30 ngày 10/06/2024: Bàn giao quân và sinh viên bắt đầu học tập.

- Các công tác chuẩn bị mượn quân trang, chi phí ăn/ở,.. thực hiện theo quy định của Trung tâm GDQP-AN (có Thông báo số 68/TB-QPAN kèm theo thông báo này)

Trên đây là kế hoạch học tập môn GDQP-AN, nhận được thông báo này đề nghị GVCN, sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện.

Bài viết cùng danh mục