Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 1 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc học Giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 1 năm 2023

­             Kính gửi: GVCN, sinh viên các lớp: K7CDD1.3; K7BDD1.4; K7BD1.2; K7BD1.3; K7BD1.4; K7BD1.5; K7CD1.1; K7CD1.2; K7CD1.3; K7CDD1.1; K7BDD1.2; K7BDD1.3; K6A3.1A; K6A3.1B.

           Căn cứ Thông tư số  10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định về chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

          Căn cứ Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh;

Thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng liên thông, cao đẳng chính quy các lớp: K7CDD1.3; K7BDD1.4; K7BD1.2; K7BD1.3; K7BD1.4; K7BD1.5; K7CD1.1; K7CD1.2; K7CD1.3; K7CDD1.1; K7BDD1.2; K7BDD1.3; K6A3.1A; K6A3.1B,

            Trường cao đẳng Dược Hà Nội thông báo kế hoạch học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 1 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 26/5/2023,

            + Cao đẳng liên thông: học 03 ngày (từ 26/5/2023 - 28/5/2023).

            + Cao đẳng chính quy: học 08 ngày (Từ 26/5/2023 - 02/6/2023).

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Thủy Lợi. Địa chỉ: Khu Đại học Phố Hiến, quốc lộ 38B, Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên.

3. Lịch nhận quân trang và học tập.

            - Sinh viên/học viên có mặt tại Trung tâm Quốc phòng- An ninh trước 8h00 ngày 26/5/2023 để nhận đơn vị, quân tư trang cá nhân, nhận phòng nghỉ.

            - Từ 8h30 ngày 26/5/2023 sinh viên/học viên bắt đầu học tập.

 Trên đây là kế hoạch học tập môn GDQP-AN, nhận được thông báo này đề nghị GVCN, sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện.

          - Các công tác chuẩn bị mượn quân trang, chi phí ăn/ở,.. thực hiện theo quy định của Trung tâm GDQP-AN kèm theo thông báo này.

            - Sinh viên chuẩn bị mang theo Thẻ sinh viên (hoặc CCCD); đi giầy hoặc dép có quai hậu; mang sách vở, bút để ghi chép.

 

Bài viết cùng danh mục