Thông báo áp dụng chương trình học bổng “Tiếp lửa ước mơ”

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập và hỗ trợ sinh viên đam mê, khát vọng theo đuổi “Giấc mơ blouse trắng”, khi có khởi đầu học tập các chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Dược, Điều dưỡng,..tại Trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Hội đồng Giáo dục nhà trường triển khai chương trình học bổng "Tiếp lửa ước mơ" dành cho Tân sinh viên nhập học trong tháng 7 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thông tin học bổng

+) Tên học bổng: "Tiếp lửa ước mơ"

+) Trị giá học bổng: 5,000,000 đ (bằng chữ: Năm triệu đồng)

2. Đối tượng, thời gian áp dụng

+) Đối tượng áp dụng: Thí sinh nhập học chương trình cử nhân cao đẳng chính quy năm 2024

+) Thời gian áp dụng: Thí sinh nhập học trong Tháng 07 (từ ngày 01/7/2024 - 31/07/2024)

3. Một số lưu ý

+) Học bổng là phần thưởng khuyến khích tân sinh viên, không có giá trị quy đổi tiền mặt.

+) Hình thức nhận học bổng: Sinh viên được trừ trực tiếp vào tiền học phí.

+) Thí sinh trình thẻ học bổng khi làm thủ tục nhập học để được hưởng chính sách học bổng.

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội trân trọng thông báo về chương trình học bổng “Tiếp lửa ước mơ” đến quý phụ huynh và các tân sinh viên được biết.

Bài viết cùng danh mục