Sứ mạng tầm nhìn và mục tiêu phát triển Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Mục tiêu phát triển Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Dược Hà Nội trở thành trường đào tạo đa ngành, đa cấp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; lấy chất lượng làm kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động đào tạo của Nhà trường. Từng bước phát triển thành trung tâm khoa học y học uy tín và có thương hiệu

 

1. SỨ MỆNH – TẦM NHÌN

Đến 2030 – Cao đẳng Dược Hà nội trở thành một địa chỉ tin cậy, nổi tiếng đối với cộng đồng trong lĩnh vực đào tạo ngành Dược. Nhà trường chú trọng lấy ngành Dược làm trọng tâm, chuyên môn đào tạo ngày càng được chuyên nghiệp, sáng tạo, mang đến giá trị hơn cả chuyên ngành cho học viên – để học viên không chỉ vững chuyên môn mà còn giỏi kỹ năng mềm và có phẩm chất đạo đức tốt. Bên cạnh đó, trường vẫn kiên định với mục tiêu trở thành trường đào tạo đa ngành, đa cấp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Từng bước phát triển thành trung tâm khoa học y học uy tín và có thương hiệu trên cả nước.

2. MỤC TIÊU

Phát triển trường Cao Đẳng Dược Hà Nội đáp ứng nhu cầu khu vực, từng bước khẳng định thương hiệu đào tạo Dược sĩ chất lượng cao và có tính “thực chiến” rõ ràng.

Mục tiêu cụ thể:

–  Đào tạo cán bộ y tế ở các bậc học. Phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo để phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

– Nghiên cứu khoa học y học, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

– Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh.

– Phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên xây dựng cơ cấu tổ chức đáp ứng quy mô và nhu cầu đào tạo.

 

Bài viết cùng danh mục