Kế hoạch tham gia ngày hội tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm năm 2023

Kế hoạch tham gia "ngày hội tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm năm 2023" của Trường cao đẳng Dược Hà Nội

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

----------------------------------------

Số 142/KH-DNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hưng Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tham gia “ngày hội tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm năm 2023"

 

1. Mục đích

- Quảng bá công tác tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2023 tới thí sinh và phụ huynh.

- Tạo hiệu ứng truyền thông, tăng thương hiệu Trường cao đẳng Dược Hà Nội.

- Tạo niềm tin hơn từ khách hàng, sinh viên, cơ quản quản lý trong công tác tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp nói chung và đào tạo khối ngành sức khỏe nói riêng.

2. Yêu cầu:

- Toàn trường hưởng ứng 100%

- Quân số tham dự: Trung tâm Truyền thông, Đoàn thanh niên, giảng viên, cán bộ công tác HSSV, Đào tạo, Hành chính tổ chức và một số sinh viên.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Thời gian, địa điểm:

+ Thời gian: Ngày 21/4/2023 (từ 7h30-16h30)

Đoàn đi từ văn phòng Hà Nội đến Trung tâm văn hóa thị xã Mỹ Hào

- Sáng tập trung tại Trường trước 6h15, đúng 6h15 xe di chuyển

- Chiều 16h30: Đoàn thu dọn để về Hà Nội

+ Địa điểm: Nhà văn hóa Trung tâm văn hóa thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.

3.2. Nhân sự tham gia:

- Ban Giám hiệu: Thầy Tùng, Thầy Lực

- Phòng Tổ chức - Hành chính: Thầy Lăng, cô Thu Trang, Thầy Trí

- Phòng đào tạo: Cô Hương

- Phòng công tác HSSV: Cô Lê Trang

- Đoàn Thanh niên: Thầy Khanh

- Trung tâm truyền thông: Thầy Thành

- Sinh viên: 03 người

3.3. Công tác chuẩn bị

TT

Nội dung công việc

Nhân sự thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Liên hệ đặt xe 16 chỗ

Thầy Lăng

Trước ngày 19/4

 

2

Chuẩn bị Backdrop, Standee

Thầy Thành

Trước 20/4

 

3

Nhận gian hàng

Thầy Thành

Chiều 20/4

 

4

Chuẩn bị âm thanh

Thầy Thành

Sáng 20/4

- Chuẩn bị dây cắm điện

- Chuẩn bị loa kéo, kiểm tra kết nối trước

5

Thông báo tuyển sinh; Phiếu đăng ký

Cô Hương

Sáng 20/4

Số lượng: Mỗi loại 200 tờ

6

Chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ cho cán bộ tham gia

Cô Thu Trang

Chiều 20/4

- Nước uống: 02 thùng

- Đồ ăn nhẹ

7

Chuẩn bị ăn trưa

Thầy Lăng liên hệ BTC

 

Đoàn sẽ đăng ký ăn trưa cùng BTC

8

Tập huấn, họp kiểm tra công tác chuẩn bị

 

15h00 ngày 20/4

 

 

3.4. Phân công nhiệm vụ tại hội chợ

TT

Nội dung công việc

Nhân sự thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Chỉ đạo chung

Ban Giám hiệu

cả ngày

 

2

Treo back drop, dựng standee

Thầy Thành, Thầy Khanh,

 

Chuẩn bị các vật dụng như dao, kéo, kìm, búa, dây thép dự phòng công tác treo  backdrop

3

Trực bàn tuyển sinh

Cô Trang, Cô Hương, Cô Thu Trang

Cả ngày

 

4

Giới thiệu thông tin tuyển sinh

Cô Trang, Cô Hương, sinh viên Trường

Cả ngày

 

5

Chụp ảnh

Thầy Thành, Thầy Khanh

 

 

6

Viết bài tổng hợp đăng website, Fanpage

Thầy Khanh, Thầy Thành

Cuối buổi chiều 21/4

 

 

3.5. Dự trù chi phí tham gia

- Kinh phí đóng góp, ủng hộ cho BTC: 2,000,000 đồng

- Kinh phí thiết kế, in standee, backdrop,...: Đơn vị in sẽ báo sau

- Kinh phí mua nước, đồ ăn nhẹ: Phòng Hành chính đề xuất

Trên đây là kế hoạch tham gia ngày hội tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm của Trường cao đẳng Dược Hà Nội.

Nơi nhận:

- BGH, HĐQT (để b/c);

- Các đơn vị trong trường (để ph/h);

- cá nhân, đơn vị tham gia (để th/h);

- Lưu VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thế Lực

Bài viết cùng danh mục