Hỏi - Đáp

  • Tại sao Nên học Cao Đẳng Điều Dưỡng ?

    Tại sao Nên học Cao Đẳng Điều Dưỡng ?

    16/09/2020
    Ngành điều dưỡng viên đang là ngành hot. Điều dưỡng viên đang chiếm 70% trong bệnh viện, trạm xá, cơ sở y tế,... Nhu cầu nhân lực không chỉ khan hiếm trong nước mà thị trường nước ngoài cũng...