Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội. 

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội là một trong số những Trường Cao đẳng Y Dược uy tín chuyên đào tạo nhân lực cho ngành Y Dược trình độ Cao đẳng. Dưới đây là thông báo của Nhà trường về giới thiệu chức danh và chữ ký của Hiệu trưởng Nhà trường.

Bài viết cùng danh mục