Đơn Vị Trực Thuộc

 • PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

  PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

  15/03/2023
              Cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng Dược Hà Nội bao gồm các cán bộ chuyên môn có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên, có kinh...
 • TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

  TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

  15/03/2023
  Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp được thành lập với vai trò truyền tải thông tin các hoạt động trường, hoạt động sinh viên. Là đơn vị đại diện làm cầu nối kết nối doanh nghiệp...
 • KHOA CƠ BẢN

  KHOA CƠ BẢN

  16/03/2023
  Khoa Cơ bản trường Cao đẳng Dược Hà Nội gồm 6 bộ môn chính là: Bộ môn Toán học, Bộ môn Vật Lý, Bộ môn Giáo dục chính trị, Bộ môn Giáo dục thể chất, Bộ môn ngoại ngữ và Bộ môn theo...
 • KHOA Y-DƯỢC

  KHOA Y-DƯỢC

  16/03/2023
  1.    Giới thiệu chung             Khoa Y Dược – Trường Cao đẳng Dược Hà Nội gồm 2 bộ môn chính là: Bộ môn Điều dưỡng và bộ môn...