Học văn bằng 2 Cao đẳng Dược Hà Nội ở đâu tốt nhất? tại Phố Thái Bình‎, Thái Bình