Hình ảnh tiêu biểu về hoạt động đào tạo của nhà trường

[ Cao đẳng Dược Hà Nội] các hình ảnh về hoạt động đào tạo của nhà trường

          Hội thảo “Phân Tích Năng lực DACUM” và tập huấn “Thiết kế Chương trình đào tạo cao đẳng Dược theo năng lực”

                                                                       Lễ khai giảng năm học 2017-2018

                                                         Hoạt động văn nghệ chào mừng các ngày lễ

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động

script type="text/javascript" src="/Scripts/jwplayer-7.9.3/jwplayer.js">