Trường Cao đẳng Dược Hà Nội bố trí việc làm cho sinh viên tại Nhật Bản

  • 03/07/2018

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội có mục tiêu số 1 là tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng và mở rộng mối quan hệ với các cơ sở đào tạo trong nước và các đối tác nước ngoài.

Chi tiết...


Cam kết giới thiệu việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp

  • 20/04/2018

[ Cao đẳng Dược Hà Nội] Cam kết giới thiệu việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp

Chi tiết...


Trường cao đẳng Dược Hà Nội ký kết hợp tác với công ty CP Phát triển dịch vụ CEO năm 2018

  • 20/04/2018

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Phát triển dịch vụ CEO về cam kết giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Chi tiết...Lĩnh vực hoạt động

script type="text/javascript" src="/Scripts/jwplayer-7.9.3/jwplayer.js">