Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng điều dưỡng 2018

  • 12/03/2018

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2018 – 2019 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội; Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng, cụ thể như sau:

Chi tiết...


Thông báo xét tuyển Cao đẳng điều dưỡng chính quy năm 2018

  • 02/03/2018

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2018 – 2019 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội; Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng, cụ thể như sau:

Chi tiết...


Cao Đẳng Dược | Tuyển sinh Cao đẳng điều dưỡng hệ chính quy năm 2017

  • 13/05/2017

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Điều Dưỡng chính quy

Chi tiết...


Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng Điều dưỡng hệ liên thông năm 2017

  • 26/04/2017

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng điều dưỡng

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

script type="text/javascript" src="/Scripts/jwplayer-7.9.3/jwplayer.js">