[Cao đẳng Dược Hà Nội] Tuyển sinh liên thông Đại học Điều Dưỡng năm 2018

  • 01/03/2018

A. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Thời gian đào tạo: 2,5 – 3,0 năm (được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng đã tích lũy của học sinh).

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

script type="text/javascript" src="/Scripts/jwplayer-7.9.3/jwplayer.js">