Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng điều dưỡng 2018

  • 12/03/2018

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2018 – 2019 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội; Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng, cụ thể như sau:

Chi tiết...


Thông báo xét tuyển Cao đẳng điều dưỡng chính quy năm 2018

  • 02/03/2018

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2018 – 2019 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội; Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng, cụ thể như sau:

Chi tiết...


Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược năm 2018

  • 02/03/2018

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng Dược hệ liên thông năm 2018

Chi tiết...


Thông báo xét tuyển Cao đẳng Dược chính quy năm 2018

  • 01/03/2018

Cao đẳng dược - Thông báo tuyển sinh cao đẳng Dược hệ chính quy năm 2018

Chi tiết...


[Cao đẳng Dược Hà Nội] Tuyển sinh liên thông Đại học Điều Dưỡng năm 2018

  • 01/03/2018

A. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Thời gian đào tạo: 2,5 – 3,0 năm (được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng đã tích lũy của học sinh).

Chi tiết...


Cao Đẳng Dược Hà Nội | Tuyển sinh lớp Cao Đẳng Dược VB2

  • 05/09/2017

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng dược văn bằng 2 học ngoài giờ hành chính ( Tối T2 - T6 hoăc T7 & CN hàng tuần )

Chi tiết...


Cao đẳng dược - Thông báo tuyển sinh cao đẳng Dược hệ chính quy năm 2017

  • 13/05/2017

Cao đẳng dược - Thông báo tuyển sinh cao đẳng Dược hệ chính quy năm 2017

Chi tiết...


Cao Đẳng Dược | Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng Dược hệ liên thông năm 2017

  • 13/05/2017

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng Dược hệ liên thông năm 2017

Chi tiết...


Cao Đẳng Dược | Tuyển sinh Cao đẳng điều dưỡng hệ chính quy năm 2017

  • 13/05/2017

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Điều Dưỡng chính quy

Chi tiết...


Trường cao đẳng Dược Hà Nội Thông báo tuyển sinh trung cấp y năm học mới 2016 – 2017

  • 13/05/2017

Xét tuyển học sinh tốt nghiệp PTTH để vào học ngay một trong 5 chuyên ngành: Dược sỹ, Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng đa khoa, Xét nghiệm đa khoa, Y sỹ Y học cổ truyền

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

script type="text/javascript" src="/Scripts/jwplayer-7.9.3/jwplayer.js">